Klantenservice

Diegoart is bereikbaar via het nummer +31 681809216 of via e-mail: info@diegoart.nl, voor vragen, bestellingen en klachten.

  1. Als je belt en we zijn aan het werk, dan krijg je onze voicemail. Wij streven ernaar alle berichten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur te beantwoorden.
  2. Voor het mailverkeer hanteren we dezelfde perioden.
  3. Wij hanteren een klachtenprocedure en behandelen je klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  4. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons, nadat je gebreken hebt geconstateerd.
  5. Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  6. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  7. Meldt je met een klacht altijd eerst bij ons. Kom je er echt niet uit meldt je dan bij de Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak hiervan is bindend zowel voor ons als voor jou. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Als wij in het ongelijk staan zullen we je alle kosten betalen. Ook kan je klachten aan melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  8. Een klacht schort de verplichtingen van ons naar jou niet op, tenzij we dat schriftelijk aangeven.
  9. Indien een klacht gegrond wordt bevonden zullen we naar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.